Sorry, your browser does not support JavaScript!

In Nederland is hergebruik van ruimte en grond een essentieel onderdeel in alle plannen voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Slopen van bestaande gebouwen, gaat vaak gepaard met bodemverontreiniging en het vrijkomen van ondeugdelijke materialen.

Het verwijderen en afvoeren van stoffen die een gevaar vormen voor de volksgezondheid, dient op bekwame wijze te gebeuren. Schadenberg Infratechniek is gecertificeerd voor het uitvoeren van saneringen conform de BRL 7000.

Bekijk de grote en kleinere projecten waar wij hebben gesaneerd:

schadenberg-infratechniek-saneringen