Betonbouw
& Waterbouw

Betonbouw en Waterbouw - Schadenberg Infratechniek

Naast de reguliere infrawerkzaamheden, hebben wij ook vaak van doen met de aanleg van bruggen en duikers. Deze tak van sport voeren wij geheel in eigen beheer uit.

Bruggen & Beschoeiingen

Schadenberg Infratechniek realiseert zowel betonbruggen als houten bruggen. Tevens zetten wij beschoeiingen in diverse uitvoeringen, zoals: hout, kunststof of staal.

Natuurontwikkeling

Natuurontwikkeling is een belangrijk thema voor Schadenberg Infratechniek. Wij worden regelmatig ingezet bij het inrichten van nieuwe natuurgebieden en het aanleggen van recreatiegebieden.

Natuurontwikkeling - Schadenberg Infratechniek

De essentie van ecologisch beheerd groen

In onze verstedelijkte samenleving is water één van de essentiële waarden van de leefomgeving. Het landelijk gebied wordt in toenemende mate ontsloten door vaar- en schaatsroutes en visplaatsen. Overheden zien meer en meer in dat ecologisch beheerd groen in parken, plantsoenen en op bedrijventerreinen het woon- en vestigingsmilieu kan verbeteren.