Veiligheid
op 1

Het proactieve veiligheidsbeleid
van Schadenberg Groep

Het voorkomen van bedrijfsongevallen door het verbeteren van de veiligheidscultuur

Wij stimuleren bewust veilig werken met de Safety Culture Ladder (SCL)

De NEN Veiligheidsladder – ook bekend als Safety Culture Ladder – stimuleert het veiligheidsbewustzijn in alle lagen van organisaties door te letten op houding, gedrag en cultuur. Schadenberg Groep is Trede 3 gecertificeerd. Met deze certificering dragen wij bij aan de doelstelling binnen onze verschillende divisies om een veilige organisatie zonder ongevallen te zijn.

Inzicht in de mate van bewust veilig werken

Ons werk brengt veiligheidsrisico’s met zich mee, voor onszelf en onze omgeving. Daarom hebben we binnen Schadenberg Groep een zeer actief veiligheidsbeleid. Met de Safety Culture Ladder stimuleren wij het veiligheidsgedrag en bewust veilig handelen van onze medewerkers. Dit instrument maakt het mogelijk om de veiligheidscultuur binnen onze organisatie te meten en te verbeteren. Op deze manier krijgen wij inzicht in de mate van bewust veilig handelen en werken. De meeste thema’s vanuit de Safety Culture Ladder – waaronder beleid, dialoog over veiligheidsgedrag en de acht veiligheidsregels – zijn breed ingebed binnen onze organisatie. Daarbij maken wij geen onderscheid tussen de verschillende divisies, projecten en opdrachtgevers.

Wat houdt de certificering voor de Safety Culture Ladder Trede 3 precies in?

Certificering voor de Safety Culture Ladder geeft aan dat de gecertificeerde divisies bewust aandacht besteden aan veiligheid, om zowel op de bedrijfsvloer als op projectlocaties de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren en incidenten te voorkomen. Bij Schadenberg Groep denken we daarbij niet alleen aan onze eigen medewerkers, maar ook aan zzp’ers en medewerkers van partners. Op Trede 3 zijn de belangrijkste veiligheidsregels geïdentificeerd. Er wordt werk gemaakt van veiligheid en dat wordt gewaardeerd. Vanzelfsprekend dragen de medewerkers ook een verantwoordelijkheid. Daarom is het belangrijk dat zij allemaal voldoende veiligheidsbewustzijn hebben.

Waarom werken wij met de Safety Culture Ladder?

  • De Safety Culture Ladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn, bewust veilig werken en daarmee het terugdringen van het aantal ongevallen, schade, fouten, afwijkingen en incidenten;
  • Door het samenwerken in de keten zal door duidelijkere communicatie werk- en tijdsdruk worden voorkomen;
  • Bij het vanuit de keten reageren op veranderingen wordt systematisch samengewerkt vanuit een preventiegedachte;
  • Faalkosten worden voorkomen en het imago van Schadenberg Groep en dat van samenwerkende partijen wordt versterkt.

Safety Culture Ladder bij Schadenberg Groep

Iedereen binnen Schadenberg Groep krijgt op een bepaalde manier te maken met veiligheid. Met de Safety Culture Ladder meten we hoe bewust (of onbewust) onze organisatie omgaat met veiligheid en gezondheid. We stimuleren iedereen om veiliger en bewuster te handelen en het aantal onveilige situaties hiermee terug te dringen, waardoor er minder incidenten en dus schade en verzuim ontstaan. Dit doen we door onze medewerkers veiligheidsbewuster te maken, zodat zij het zélf belangrijk vinden om hun houding en gedrag hierop aan te passen. Ook kunnen zij onveilige situaties hierdoor beter signaleren. Veiligheidsbewustzijn geldt voor alle lagen binnen de organisatie en heeft te maken met houding, gedrag en cultuur. Precies zoals het motto van de Safety Culture Ladder omschrijft: ‘Veiligheid doe je met z’n allen, in de hele keten.’

Wat houdt onze campagne Veiligheid op 1 in?

Het hogere doel is dat iedereen die bij en voor Schadenberg Groep werkt, ’s avonds weer gezond thuiskomt en ooit gezond en fit met pensioen gaat. Daarom is het essentieel dat iedereen binnen onze organisatie hetzelfde denkt over veilig en gezond werken, en daar op hetzelfde niveau uitvoering aan geeft. Hier gaan we de komende jaren nóg sterker op inzetten. Het bereiken van Trede 3 op de Safety Culture Ladder is een mooie bevestiging van de stappen die we hierin met de dagelijkse inzet van onze medewerkers al hebben gemaakt. Samen zorgen we voor bewust veilig werken. We geven hier binnen Schadenberg Groep verdere uiting aan met de campagne Veiligheid op 1.

Onder het motto ‘De toekomst bouwen we veilig samen’ laten we onze medewerkers bewust stilstaan bij de noodzaak van veilig werken. Dat doen we onder andere door de Laatste Minuut Risico Analyse-checklist op posters te communiceren en door middel van speciale LMRA-pasjes voor onze medewerkers.

Veiligheid op 1 - Schadenberg Groep