Grondverzet
& Saneringen

Grondverzet en Saneringen - Schadenberg Infratechniek

Met ons uitgebreide machinepark nemen wij diverse werken aan op het gebied van waterbergingen en dijkversterkingen. Ook het zware grondverzet bij infrastructurele projecten is onderdeel van ons werkgebied. De combinatie van professionele machinisten en het modernste materieel is van doorslaggevend belang.

Saneringen - Schadenberg Infratechniek

Saneringen

In Nederland is hergebruik van ruimte en grond een essentieel onderdeel in alle plannen voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Slopen van bestaande gebouwen en opstallen gaat helaas vaak gepaard met bodemverontreiniging en het vrijkomen van ondeugdelijke materialen.

BRL 7000 gecertificeerd

Het verwijderen en afvoeren van stoffen die een gevaar vormen voor de volksgezondheid, dient op bekwame wijze te gebeuren. Schadenberg Infratechniek is gecertificeerd voor het uitvoeren van saneringen conform de BRL 7000. Inmiddels hebben wij diverse grote en kleine saneringen uitgevoerd.

Kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB - Schadenberg Infratechniek
BRL 7000 Gecertificeerd - Schadenberg Infratechniek