Sorry, your browser does not support JavaScript!

De daktuin vormt één van de drie hoofdonderdelen van het Waterneutraaldak en biedt vele voordelen op economisch, ecologisch en maatschappelijk vlak. Zo draagt een daktuin bij aan luchtzuivering en filtering van giftige stoffen, fijnstof en CO2.

Onderzoek heeft aangetoond dat daktuinen in staat zijn om maar liefst 95 procent van cadmium, koper en lood en 16 procent van zink op te nemen.

(Bron: Getter, K. L., & Rowe, D. B. (2006). The role of extensive green roofs in sustainable development.)

#daktuin #ecologisch #co2 #zuivering