Aftrap vernieuwen riool Hoorn-Noord en Venenlaankwartier - Schadenberg Groep

Gemeente Hoorn investeert extra in Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier. Deze wijken waren de eerste stadsuitbreidingen buiten de singels van de binnenstad. Inmiddels zijn ze toe aan verbetering. Met verschillende projecten – waaronder rioolvervanging en verbeteringen in de straat – wordt ervoor gezorgd dat deze wijken ook in de toekomst plekken zijn waar het goed wonen, samenleven en werken is.

Hoorn 2020

Onder de naam ‘Hoorn 2020’ voeren Schadenberg Infratechniek, Schot Groep, GP Groot en J. Koper & Zn. B.V. de eerste fase van het werk uit. De vakmensen van Schadenberg Infratechniek zijn dit project gestart door de riolering te vervangen en de specialisten van Schadenberg Water & Civiel zijn begonnen met het vervangen van de waterleidingen. De plannen voor de rioolvervanging en verbeteringen in de straat zijn in nauw overleg uitgewerkt met bewoners, ondernemers en organisaties in de wijk. Daarbij is ook gekeken naar onderwerpen zoals: verkeer, parkeren, bomen, trottoirs, verlichting, afvalinzameling en klimaatadaptatie.

Toekomstbestendige wijken

Wethouder Dick Bennis – met in zijn portefeuille onder meer openbare ruimte, stadsbeheer, leefbaarheid en wijkzaken – verrichtte op maandag 5 juni aan de Willemsweg de symbolische aftrap van het project. ‘We zijn blij dat het werk begint en de wijk onder en boven de grond flink wordt opgefrist. Het nieuwe riool is toekomstbestendig en beter voorbereid op extreem weer. Zo komt er een drainage om de grondwaterstand beter te beheersen. Hevige regenbuien worden zo beter verwerkt en ook worden vuil en schoon water gescheiden. Het is positief dat de straten ook boven de grond worden opgeknapt. We hebben hierbij rekening gehouden met wensen van omwonenden. Het is fijn dat zij op deze manier betrokken zijn bij hun wijk en veel ideeën hebben gedeeld.’

Lees hier meer over de aanpak Hoorn-Noord en Venenlaankwartier.

Wethouder Dick Bennis in gesprek met kraanmachinist Rob van Engen.

(Foto: Marcel Rob)

Chat openen
Kom je bij ons werken? Bel/app ons!
Welkom!
Ben je op zoek naar een leuke baan? Bel/app ons voor meer informatie.
We spreken je graag.
Groet
Chris & Inge