Gemeente Hoorn, BAM en Hoorn2020 sluiten duurzame samenwerking af - Schadenberg Groep

De gemeente Hoorn, BAM en Hoorn2020 (een combinatie van aannemers Schot infra, GP Groot, Koper &Zn BV en Schadenberg Groep) verbinden zich de komende zes tot acht jaar aan een duurzame samenwerking voor verschillende projecten in Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier. Centraal in de samenwerking staat duurzaamheid. In samenwerking, materiaalgebruik en uitvoering.

Duurzame samenwerking Gemeente Hoorn, BAM, Hoorn2020 - Schadenberg Groep

Fotograaf: Marcel Rob

De ondertekening vond vrijdag 17 november plaats op het stadhuis. De projecten starten in de loop van 2024.

Duurzame aanpak
Duurzaamheid is een belangrijke pijler binnen het coalitieakkoord 2022 – 2026 Durven! Doen, Dromen. In de voorbereiding voor deze samenwerking is gekeken naar diverse duurzaamheidsaspecten: duurzame inkoop, duurzaam materiaalgebruik en duurzame uitvoering. Om dit binnen deze samenwerking te realiseren kiest de gemeente bewust voor een langlopende samenwerking. Dit geeft de betrokken aannemers de kans om te investeren in samenwerking, duurzame inkoop en uitvoering binnen hun onderneming en met elkaar.

Impact op omgeving beperken
‘We kijken samen hoe we de impact voor bewoners en de omgeving zo veel mogelijk kunnen beperken,’ legt René Assendelft (wethouder Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier) uit. ‘Voor deze projecten betekent dit dat aannemers de overlast voor in- en bewoners zo beperkt mogelijk moeten houden. Ook wordt grond zo min mogelijk afgevoerd. Er wordt gekeken naar hergebruik van de grond op locatie of op andere plekken in Hoorn. In het ontwerp van de ondergrond wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de toekomstige energietransitie. Dit zou eventueel een warmtenet kunnen zijn. Tot slot worden aannemers en leveranciers gestimuleerd om uitstoot voor en tijdens het werk zoveel mogelijk te beperken.’

Beide aannemers voeren in Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier vier projecten uit op het gebied van rioolvervanging, klimaatadaptatie en het verbeteren van de openbare ruimte. BAM werkt aan de projecten in Hoorn Noord. Hoorn2020 werkt aan de projecten in het Venenlaankwartier.

Opgefrist onder en boven de grond
‘We zijn blij dat door de werkzaamheden van BAM en Hoorn2020 de wijken onder en boven de grond duurzaam flink worden opgefrist’ vertelt wethouder Dick Bennis. Hij is onder meer verantwoordelijk voor openbare ruimte en groen, leefbaarheid en wijkzaken in Hoorn. ‘Het nieuwe riool is toekomstbestendig en beter voorbereid op extreem weer. Ook komt er een drainage om de grondwaterstand beter te beheersen. Hevige regenbuien worden zo beter verwerkt en ook wordt vuil en schoon water gescheiden. Met een slimme en efficiënte (her)inrichting van de openbare ruimte maken we voor bewoners een aantrekkelijk woonklimaat met voldoende groen.’

Duurzame samenwerking Gemeente Hoorn, BAM, Hoorn2020 - Schadenberg Groep

Fotograaf: Marcel Rob

Chat openen
Kom je bij ons werken? Bel/app ons!
Welkom!
Ben je op zoek naar een leuke baan? Bel/app ons voor meer informatie.
We spreken je graag.
Groet
Chris & Inge