Privacybeleid

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
De Schadenberg Groep kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de Schadenberg Groep en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de Schadenberg Groep verstrekt. De Schadenberg Groep kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type

WAAROM DE SCHADENBERG GROEP GEGEVENS NODIG HEEFT
De Schadenberg Groep verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.Daarnaast kan de Schadenberg Groep uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit  juridische dienstverlening.

HOE LANG DE SCHADENBERG GROEP GEGEVENS BEWAART
De Schadenberg Groep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
De Schadenberg Groep verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van de Schadenberg Groep worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Schadenberg Groep gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
De Schadenberg Groep maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van de Schadenberg Groep bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan de Schadenberg Groep te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Schadenberg Groep heeft hier geen invloed op.

De Schadenberg Groep heeft Google geen toestemming gegeven om via de Schadenberg Groep verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VAN WONDERKIND
Wij maken gebruik van de diensten van Wonderkind, een technologiebedrijf dat talent vindt voor bedrijven door middel van kunstmatige intelligentie. Wonderkind maakt gebruik van cookies om relevante vacatures aan u te tonen. Voor meer informatie over het gebruik van cookies door Wonderkind en hoe Wonderkind uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u terecht op https://wonderkind.com/privacy-statement-technology.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@schadenberg.nl. De Schadenberg Groep zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
De Schadenberg Groep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de Schadenberg Groep maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de Schadenberg Groep verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de Schadenberg Groep op via info@schadenberg.nl. www.schadenberg.nl is een website van de Schadenberg Groep. Wij zijn als volgt te bereiken:

Postadres:
Postbus 50
1606 ZH Venhuizen

Vestigingsadres:
Zuiderkoggeweg 19
1607 MV Hem

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 37142177

Telefoon: 0228 – 541225
E-mailadres: info@schadenberg.nl