In samenwerking met VBK Schadenberg is Schadenberg Infra volop bezig met het stellen van betonfunderingen ten behoeve van carports waar zonnepanelen op geplaats worden.

 

 

 

In opdracht van PWN zijn onze medewerkers van VBK Schadenberg de afgelopen 2 maanden bezig geweest met een grootschalige renovatieklus aan het pompstation in Hoofddorp. Bij dit grote onderhoud heeft VBK Schadenberg samengewerkt met Engie en uiteraard de medewerkers van PWN. De werkzaamheden zijn vastgelegd met een GoPro camera die iedere minuut een foto nam. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een timelapse filmpje die door PWN is gemaakt.

In opdracht van Stichting Waternet is VBK Schadenberg bezig met het project Stabiliseren WRKII leidingen. De locaties van dit project zijn de Ronde Hoep Polder van de Gemeente Ouderkerk aan de Amstel en de Waardassackerpolder in de Gemeente De Ronde Venen. De werkzaamheden bestaan uit het toepassen van tijdelijke bouwwegen inclusief overkluizingen om de circa 850 stuks verticale klapankers (ca. 12 meter lang) en diverse spatkrachtconstructies aan te kunnen brengen, die benodigd zijn om zo de twee naast elkaar gelegen betonnen drinkwatertransportleidingen DN1200 te stabiliseren. De duur van het project is: medio oktober 2017 tot en met medio maart 2018.

Onze medewerkers van VBK Schadenberg zijn in opdracht van PWN bezig met werkzaamheden in de Dorpsstraat van Dirkshorn. Er wordt een nieuwe waterleiding met een doorsnede van 160 mm aangelegd. Een leuke bijkomstigheid is, dat de recent aangeschafte minigraver goed dienst doet.

Waternet, één van de opdrachtgevers van VBK Schadenberg, is ontzettend tevreden met de werkzaamheden die door onze kundige collega’s op dit moment worden uitgevoerd. Zij heeft een interessant artikel in het bedrijfsblad geplaatst over de inspectiewerkzaamheden aan de WRKII Oostleiding en Westleiding voor het tracé Breukelen – Amstel. Een veelomvattend project waarvan de geplande looptijd in totaal 18 weken is.

Een mooi compliment voor onze collega’s van VBK Schadenberg die hieraan werken: Johan Stroomer, Martijn Velderman, Wim Veldman, Marcel Leeuw, Dirk Droog, Bouke Schadenberg en Klaas de Bie. Daarnaast werkt er ook nog een heel scala aan ingehuurde vakmannen aan deze opdracht die wij niet willen vergeten te vermelden.

Hem, 05 juli 2018 
VBK Schadenberg heeft opdracht gekregen van Waternet om twee betonnen waterleidingbuizen te inspecteren. Tijdens de inwendige inspectie van 30km waterleidingbuis Ø1200mm, is geconstateerd dat er schade in één van de betonnen buizen zat.

Er bestond een mogelijke kans dat deze schade in de toekomst groter werd. Om deze reden heeft Waternet besloten over te gaan tot reparatie van het leidingdeel. Hierdoor moesten de werkzaamheden met spoed starten. Onze medewerkers, Klaas de Bie (uitvoerder), Johan Stroomer, Frans Meijer, Martijn Velderman zijn direct gestart met de werkzaamheden.

De eis van de opdrachtgever was dat de waterleiding zondag 8 juli weer in bedrijf zou zijn. Uiteindelijk is de waterleiding op donderdag 5 juli weer in bedrijf genomen. De waterleverantie is hiermee weer op normaal niveau.

Door de inzet van onze medewerkers en het mooie weer is de reparatie naar volle tevredenheid van de opdrachtgever verlopen.  Een mooi stuk vakwerk!