Voor Gemeente Hoorn hebben wij afgelopen week een oude trap gesloopt. De werkzaamheden verliepen zo goed dat het sneller klaar was dan verwacht.

 

 

Een nieuwe trots voor ons collega Chiel Snel! Zo kan hij weer veel collega’s blij maken met ondersteunende werkzaamheden!

 

 

Trotse Peter Wester heeft zijn nieuwe vrachtwagen gekregen met de herkenbare uiting van Schadenberg. Veel veilige kilometers gewenst Peter!!

 

 

In samenwerking met VBK Schadenberg is Schadenberg Infra volop bezig met het stellen van betonfunderingen ten behoeve van carports waar zonnepanelen op geplaats worden.

 

 

 

Voor de gemeente Hollands Kroon heeft Schadenberg Infra afgelopen 3 maanden een rioolreconstructie uitgevoerd. Dit werk is aangenomen op basis van EMVI, waarbij ons bedrijf zowel de beste prijs als het beste Plan van Aanpak heeft ingediend.

Het werk bestond uit een smalle straat waar het oude riool van asbestcement vervang- en is door een dubbel riool. Deze werkzaamheden werden uitgevoerd in een zetting gevoelige bodem, waardoor lichtgewicht funderingsmateriaal is toegepast in de riool- sleuf. Alle werkzaamheden zijn in nauw overleg met de bewoners uitgevoerd, zodat er draagvlak en begrip was voor de overlast. Inmiddels zijn wij in de afrondende fase, waarbij alles weer netjes is aangevuld en herbestraat. De opdrachtgever was erg tevreden en heeft ons daarom alweer uitgenodigd voor een volgende aanbesteding in de gemeente.

 

Opdrachtgever: Delphia Vastgoed
Locatie: Dirk Bijvoetweg te Onderdijk
Looptijd: 2010 tot heden

In Onderdijk zijn wij bezig met de ontwikkeling van een woonwijk langs de Dirk Bijvoetweg. Fase 1 is reeds aangelegd en de laatste huizen worden hier nu gebouwd. Schadenberg heeft bij dit project de opdrachtgever terzijde gestaan, door al in de ontwerpfase mee te denken over de technische invulling van het plan. Denk hierbij aan de materialisatie en gebruikskenmerken van de toe te passen materialen. Ook capaciteits- en zettingsberekeningen zijn hiervoor uitgevoerd.

Om in deze zettingsgevoelige omgeving een nieuwe woonwijk aan te leggen, wordt eerst een voorbelasting aangebracht. Hiermee worden de zettingen van de ondergrond versneld, zodat deze in de eindsituatie voor minder problemen kunnen zorgen. Deze voorbelasting heeft Schadenberg uitgevoerd met verticale drainage. Hierbij krijgt spanningswater de kans weg te stromen, zodat de zettingen snel zullen plaatsvinden.

Tijdens de zettingsperiode is de verkeersbrug naar het plan door ons aangelegd. In de loop van het project zijn veel verschillende disciplines aan de orde gekomen. Zo is een vrijvervalriool en een pompgemaal aangelegd, zijn beschoeiingen geplaatst, (bouw)wegen aangelegd, openbare verlichting geplaatst, groenvoorzieningen aangelegd, et cetera.

Tijdens de tweede fase van dit project zullen wij de voorbelasting wederom aanbrengen.

 

Opdrachtgever: Nature Artis Magistra
Locatie: Artis te Amsterdam
Looptijd: 2014

Na het plaatsen van de verticale tuin in 2009, die een proefopstelling is voor het toekomstige jaguar verblijf, is Schadenberg in nauw contact gebleven met Artis. Dit heeft geresulteerd in het aannemen van het prestigieuze Artisplein.

Het betreft een Oosters tapijt, gemaakt uit twee kleuren gebakken klinkers. Dit is zeer specialistisch werk omdat het werken met gebakken materiaal ten aanzien van het patroon van het tapijt, grote kundigheid van de stratenmaker vergt.

Bij het Artisplein gaat het niet alleen om de bestrating, maar ook om het planten van een aantal bijzondere bomen dat in het plein is opgenomen. Voor deze bomen is extra aandacht besteed aan goede voorzieningen van de  groeiplaats. Meer informatie over deze bomen, lees het artikel Bomen planten in Artis.

Het Artisplein is voor iedereen toegankelijk. Aan dit plein kunt u genieten van een hapje en een drankje, terwijl u kijkt naar het mooie straatwerk, de Watertafel en de Hollandse Polder. Ook de monumentale volière met daarin de grootste collectie lepelaars ter wereld spreekt tot de verbeelding!

In opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft Schadenberg Infra de bestaande duiker aan de Oudijk in Westwoud vervangen. Deze voldeed namelijk niet meer voor de toekomst en was toe aan vervanging. De ronde 1250 mm duiker is vervangen voor een duiker met het formaat 150 x 200 cm (inwendig). Hiermee is een knelpunt in de Oudijk met betrekking tot de ontwatering van het achterliggende gebied opgelost. De “nieuwe” duiker is een oudere duiker die in de Oudijk een nieuwe functie heeft gekregen.

Dat het verplaatsen van een kunstwerk een kunst op zich is, lieten onze medewerkers van Schadenberg Infra recentelijk zien. In opdracht van de gemeente Hoorn en in samenwerking met de firma Boots uit Hem werd de klus aan het Dampten in Hoorn zo geklaard. Het kunstwerk ‘Higher’ van Hartmut Wilkening heeft een nieuwe plek gekregen bij het gebouw van WerkSaam Westfriesland. De uitvoerder van dit project is Ruud Hooijboer.

Voor de gemeente Hollands Kroon heeft Schadenberg Infra afgelopen 3 maanden een rioolreconstructie uitgevoerd. Dit werk is aangenomen op basis van EMVI, waarbij ons bedrijf zowel de beste prijs als het beste Plan van Aanpak heeft ingediend.

Het werk bestond uit een smalle straat waar het oude riool van asbestcement vervang- en is door een dubbel riool. Deze werkzaamheden werden uitgevoerd in een zetting gevoelige bodem, waardoor lichtgewicht funderingsmateriaal is toegepast in de riool- sleuf. Alle werkzaamheden zijn in nauw overleg met de bewoners uitgevoerd, zodat er draagvlak en begrip was voor de overlast. Inmiddels zijn wij in de afrondende fase, waarbij alles weer netjes is aangevuld en herbestraat.

De opdrachtgever was erg tevreden en heeft ons daarom alweer uitgenodigd voor een volgende aanbesteding in de gemeente.

Voor de gemeente Hollands Kroon heeft Schadenberg Infra afgelopen 3 maanden een rioolreconstructie uitgevoerd. Dit werk is aangenomen op basis van EMVI, waarbij ons bedrijf zowel de beste prijs als het beste Plan van Aanpak heeft ingediend.

Het werk bestond uit een smalle straat waar het oude riool van asbestcement vervang- en is door een dubbel riool. Deze werkzaamheden werden uitgevoerd in een zetting gevoelige bodem, waardoor lichtgewicht funderingsmateriaal is toegepast in de riool- sleuf. Alle werkzaamheden zijn in nauw overleg met de bewoners uitgevoerd, zodat er draagvlak en begrip was voor de overlast. Inmiddels zijn wij in de afrondende fase, waarbij alles weer netjes is aangevuld en herbestraat.

De opdrachtgever was erg tevreden en heeft ons daarom alweer uitgenodigd voor een volgende aanbesteding in de gemeente.

 

Grondwerkzaamheden en bestrating Artisplein

Opdrachtgever: Nature Artis Magistra
Locatie: Artis te Amsterdam
Looptijd: 2014

Sinds het plaatsen van de verticale tuin in 2009, welke een proefopstelling is voor het toekomstige jaguar verblijf, is Schadenberg in nauw contact gebleven met Artis. Dit heeft geresulteerd in het aannemen van het prestigieuze Artisplein.

Het betreft hier een oosters tapijt, gemaakt uit twee kleuren gebakken klinkers. Dit is zeer specialistisch werk doordat het werken met gebakken materiaal ten aanzien van het patroon van het tapijt grote kundigheid van de stratenmaker vergt.

Bij het Artisplein gaat het niet alleen om de bestrating maar ook om het planten van een aantal bijzondere bomen dat in het plein is opgenomen. Voor deze bomen is extra aandacht besteed aan goede voorzieningen van de  groeiplaats. Meer informatie over deze bomen, lees het artikel de groeiplaats. Meer informatie over deze bomen, lees het artikel Bomen planten in Artis.

Het Artisplein is voor iedereen toegankelijk. Aan dit plein kunt u genieten van een hapje en een drankje, terwijl u kijkt naar het mooie straatwerk, de Watertafel en de Hollandse Polder. Een monumentale volière met daarin de grootste collectie lepelaars ter wereld.