Schadenberg Infratechniek SOK 2.0 partner in Amsterdam

Voor de gemeente Amsterdam is Schadenberg Infratechniek sinds april 2023 een van de tien SOK 2.0 partners voor het onderdeel elementenverharding. Wij voeren deze werkzaamheden uit in samenwerking met Schot Infra en Floris Infra in de combinatie genaamd de Klinqers. Wij hebben in de openbare aanbesteding het perceel West gewonnen, waarbinnen de stadsdelen Oud-West, de Baarsjes, Bos en Lommer en Westerpark vallen.

De werkzaamheden die binnen de SOK 2.0 worden uitgevoerd bestaan uit drie onderdelen:

  • Dagelijks klein onderhoud waaronder het herstraten van stoeptegels en rechtzetten van verkeerspaaltjes;
  • Hoormeldingen: het dichtstraten van de sleuven voor nutsbedrijven;
  • Omvangrijkere projecten op het gebied van onderhoud van de elementenverhardingen. Na de bouwvak starten we bijvoorbeeld met het herstraten van de Van Spilbergenstraat.

Emissieloos materieel

Binnen de SOK 2.0 (samenwerkingsovereenkomst) staan duurzaamheid en circulariteit centraal. Bestratingsmateriaal zal zo veel mogelijk in de projecten hergebruikt worden. Om de werkzaamheden duurzaam uit te voeren, is het werken met emissieloos materieel verplicht. Zo rijden we met elektrische bestelwagens naar het project en maken we gebruik van elektrische trilplaten om de ondergrond te verdichten. Geleidelijk gaan we ook groter emissieloos materieel inzetten, zoals elektrische shovels en elektrische vrachtwagens. Dit materieel dienen we in de looptijd van de overeenkomst in te voeren. Voor het emissieloos werken voorziet Groene BouwKracht© ons van het juiste materieel. Ook in dit verhuurbedrijf hebben Schadenberg Infratechniek, Schot Infra en Floris Infra de krachten gebundeld.

Kick-off SOK 2.0

Begin juni heeft de gemeente Amsterdam in het Volkshotel in Amsterdam een kick-off gehouden met alle SOK-partners. Gerben Floris van Floris Infra, Erik van der Maat van Schot Infra en bedrijfsleider van Schadenberg Infratechniek Richard Smallegange, hebben namens de combinatie Schot-Floris-Schadenberg de SOK 2.0 ondertekend.

Werken bij Schadenberg Groep

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Wilt u meer weten over Schadenberg Groep of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Wij gaan graag het gesprek met u aan. Neem voor het maken van een afspraak contact met ons op.