Sorry, your browser does not support JavaScript!

Op de plek van het voormalig Philipsterrein, ontstaat een bijzonder stukje Hoorn. Met respect voor het industriële verleden en met behoud van de kenmerkende fabriekshallen, wordt Holenkwartier een vernieuwende stadswijk met een mix aan wonen, werken, cultuur en ontspannen.

In opdracht van projectontwikkelaar Terra Marique mag Schadenberg Infratechniek de voorbelasting verwijderen en de nieuwe voorbelasting voor de volgende fase aanleggen. Momenteel zijn de vakmannen volop bezig met het hoofdriool, zoals te zien is op de foto’s. Daarna zullen zij de bouwwegen aanbrengen zodat het terrein bouwrijp is voor de start van de bouw. Een prachtig project!

Lees meer over de nieuwe wijk Holenkwartier: holenkwartier.nl

 

Schadenberg Infratechniek Holenkwartier Hoorn Schadenberg Infratechniek Holenkwartier Hoorn