Onderhoud vegetatie

Onderhoud vegetatie

In de afgelopen periode zien wij steeds vaker dat platte-, maar ook hellende daken
gebruikt worden als basis voor een intensieve- of extensieve daktuin.
Meervoudig ruimtegebruik is een opkomend en interessant item,
maar men dient ook bewust te zijn aan de conditie van de daken op de lange termijn.

Vaak ervaren wij tijdens het onderhoud dat men tijdens de aanleg van een daktuin enorm veel aandacht schenkt aan de conditie van het sedum of de aanwezige beplanting. Helaas constateren wij dat er in de daaropvolgende jaren soms minder aandacht uitgaat naar de begroeiing, waardoor de conditie van de daktuin verminderd.

Het is daarom belangrijk om de aanwezige begroeiing, zoals sedum, grassen of vaste beplanting meerdere keren per jaar te controleren.

Het periodieke vegetatieonderhoud is mede van belang om overwoekering van de dakvegetatie tegen te gaan en verstopping van de afvoeren te voorkomen, waardoor calamiteiten en intensieve onderzoeken uiteindelijk worden voorkomen.

Welke werkzaamheden behoren tot het vegetatieonderhoud?

Onze vakmensen voeren de volgende werkzaamheden uit tijdens het vegetatieonderhoud:

    • Visuele beoordeling van het percentage begroeiing
    • Visuele inspectie van de afvoerputten, inclusief verwijderen van ongewenst opgehoopt materiaal op de afvoerpunten.
    • Visuele inspectie van het daktuinoppervlak
    • Ongewenste begroeiing uit de Serumvegetatie verwijderen en afvoeren
  • Ongewenste begroeiing uit de grindstroken verwijderen en afvoeren
  • Bemesting van de Sedumvegetatie