Bijzondere renovatieklus aan pompstation in Hoofddorp

In opdracht van PWN zijn onze medewerkers van VBK Schadenberg de afgelopen 2 maanden bezig geweest met een grootschalige renovatieklus aan het pompstation in Hoofddorp. Bij dit grote onderhoud heeft VBK Schadenberg samengewerkt met Engie en uiteraard de medewerkers van PWN. De werkzaamheden zijn vastgelegd met een GoPro camera die iedere […]

Stabiliseren WRKII leidingen door VBK Schadenberg

In opdracht van Stichting Waternet is VBK Schadenberg bezig met het project Stabiliseren WRKII leidingen. De locaties van dit project zijn de Ronde Hoep Polder van de Gemeente Ouderkerk aan de Amstel en de Waardassackerpolder in de Gemeente De Ronde Venen. De werkzaamheden bestaan uit het toepassen van tijdelijke bouwwegen […]

Nieuwe waterleiding aan Dorpsstraat, Dirkshorn

Onze medewerkers van VBK Schadenberg zijn in opdracht van PWN bezig met werkzaamheden in de Dorpsstraat van Dirkshorn. Er wordt een nieuwe waterleiding met een doorsnede van 160 mm aangelegd. Een leuke bijkomstigheid is, dat de recent aangeschafte minigraver goed dienst doet.

Compliment opdrachtgever Waternet

Waternet, één van de opdrachtgevers van VBK Schadenberg, is ontzettend tevreden met de werkzaamheden die door onze kundige collega’s op dit moment worden uitgevoerd. Zij heeft een interessant artikel in het bedrijfsblad geplaatst over de inspectiewerkzaamheden aan de WRKII Oostleiding en Westleiding voor het tracé Breukelen – Amstel. Een veelomvattend project waarvan […]

Reparatie WRK leiding in Breukelen

Hem, 05 juli 2018  VBK Schadenberg heeft opdracht gekregen van Waternet om twee betonnen waterleidingbuizen te inspecteren. Tijdens de inwendige inspectie van 30km waterleidingbuis Ø1200mm, is geconstateerd dat er schade in één van de betonnen buizen zat. Er bestond een mogelijke kans dat deze schade in de toekomst groter werd. […]