Transportleidingen

Een transportleiding wordt gebruikt om het water van het zuiveringsstation naar de kelders te transporteren. Vanuit de kelders wordt het water naar deeldistributies geleid, waarna het in het distributienet terecht komt.

Een transportleiding is een leiding met een grotere diameter. De leidingen zijn verkrijgbaar vanaf een diameter van 300mm.