Distributieleidingen

Distributieleidingen zijn leidingen met een kleinere diameter en liggen in steden en dorpen.

VBK Schadenberg vervangt oude leidingen voor nieuwe en voert het onderhoud hieraan uit. Elke leiding heeft een saneringsdatum. Deze datum wordt bijgehouden door de leverancier van het water. Wanneer de datum bijna afloopt, krijgt VBK Schadenberg opdracht om de leiding te vervangen. Ook bij herrioleringsprojecten wordt VBK Schadenberg ingeschakeld om oude AC waterleidingen die het riool kruisen te vervangen voor PVC/PE waterleidingen. Dit wordt flexibel maken genoemd.