Kwaliteit

Schadenberg vindt het belangrijk om kwaliteit te leveren, tastbaar te maken en blijvend te bewaken. Daarom hanteren wij een kwaliteitssysteem waarin wij regelmatig de tevredenheid van onze opdrachtgevers monitoren, hebben we blijvende aandacht voor duurzaamheidsaspecten, werken we volgens gecertificeerde bedrijfsprocessen en zijn we onderdeel van diverse samenwerkingsverbanden om kennis te delen en te vergaren. Als leerbedrijf dragen wij bij aan het overdragen van onze kennis en ervaring aan de volgende generatie.  

Klanttevredenheid
Schadenberg streeft er altijd naar om u als opdrachtgever met een goed gevoel terug te laten kijken op een geslaagd project. Het is voor ons dan ook interessant om te weten of onze opdrachtgevers positief zijn over de samenwerking en het eindresultaat. Daarom vragen wij regelmatig onze opdrachtgevers hierover een mening te geven via een klanttevredenheidsonderzoek.

Duurzaamheid
In het kader van duurzaamheid voeren wij actief beleid om de CO2-uitstoot te verlagen, onder andere door inzet van energiezuinig materieel en voertuigen met hybride aandrijving. Daarnaast zoeken we naar oplossingen voor recycling en hergebruik van afvalstoffen en restmaterialen. Zo worden oude dakbedekkingen ingezameld waardoor ze kunnen dienen als grondstof voor nieuwe dakbedekkingen en wordt slooppuin gebroken tot granulaat voor toepassing in wegfunderingen.

Schadenberg is CO2-bewust
Door het hanteren van de CO2-prestatieladder heeft Schadenberg inzicht in haar energieverbruik. We zijn bewust van de CO2 uitstoot en zetten ons met zijn allen in om deze te verminderen. Door het behalen van het certificaat weet Schadenberg zich nog meer te onderscheiden ten opzichte van de concurent en levert op deze manier een bijdrage aan een schoon milieu. Klik hier voor de documenten.

Daarnaast zoeken we naar oplossingen voor recycling en hergebruik van afvalstoffen en restmaterialen. Zo worden oude dakbedekkingen ingezameld waardoor ze kunnen dienen als grondstof voor nieuwe dakbedekkingen en wordt slooppuin gebroken tot granulaat voor toepassing in wegfunderingen.

Bedrijfsprocessen
Kwaliteit wordt geleverd door medewerkers en wordt geborgd door onze bedrijfsprocessen. Deze processen zijn onderdeel van ons kwaliteitssysteem en worden regelmatig objectief getoetst. De Schadenberg Groep beschikt over de volgende kwaliteitscertificaten.

Deskundigheid
Schadenberg gelooft in de kracht van vakkennis en vakmanschap. Onze medewerkers zijn gediplomeerd, op de hoogte van de nieuwste technieken, spreken Nederlands en worden regelmatig bijgeschoold. Ook zijn wij geregistreerd als erkend leerbedrijf, waar gediplomeerde krachten hun vakkennis en ervaring doorgeven aan de volgende generatie.

Samenwerkingsverbanden
Om op de hoogte te blijven  van actuele ontwikkelingen is Schadenberg aangesloten bij meerdere kennisplatforms. Onder andere Bouwend Nederland, Dakbehoud Nederland, Dakmerk SECI, Nederlandse Dakdekkers Associatie (NDA) en de Nederlandse Inkoopcombinatie Wegenbouw (NICW).