Riolering

Het rioleringsstelsel behoort tot een van de meest elementaire nutsvoorzieningen. Het stellen van de hoofdleiding, putten en kolken, alsmede de individuele aansluitingen moeten met grote mate van nauwkeurigheid worden gerealiseerd. Een goed functionerend rioleringsstelsel is van groot belang voor de volksgezondheid en het milieu.

Het is ook niet verwonderlijk dat ingenieuze ondergrondse stelsels na realisatie het nodige onderhoud vergt. Schadenberg heeft haar sporen op alle aspecten van rioleringen ruimschoots verdiend en is dan ook een deskundige gesprekspartner voor haar opdrachtgevers.

Door toepassing van de nieuwste technieken en materialen, zoals hergebruik van regenwater, dragen wij tevens bij aan duurzaam waterbeheer.