Natuurontwikkeling

Natuurontwikkeling is een belangrijke thema voor Schadenberg Infra. Wij worden regelmatig ingezet bij nieuwe natuurgebieden en het aanleggen van recreatiegebieden.

In onze verstedelijkte samenleving is water één van de essentiële waarden  van de leefomgeving. Het landelijk gebied wordt in toenemende mate ontsloten door vaar- en schaatsroutes en visplaatsen. Overheden zien meer en meer in dat ecologisch beheerd groen in parken, plantsoenen en op bedrijventerreinen het woon- en vestigingsmilieu kan verbeteren.