Kwaliteit

Met zijn allen maken wij dagelijks gebruik van infrastructurele voorzieningen. De wegen waarover wij ons verplaatsen, de leidingsystemen en watergangen die zorgen voor de afvoer van vuil- en regenwater en de pleinen en parken waarin wij werken en recreëren. Dat deze voor langere tijd goed moeten functioneren is vanzelfsprekend. Daarom in het belangrijk dat bij de aanleg hoge eisen worden gesteld aan de kwaliteit.

Klanttevredenheid
Geef uw mening als opdrachtgever over de samenwerking en het eindresultaat van projecten van Schadenberg Infra door het invullen van het klanttevredenheidsonderzoek.

Duurzaamheid
Schadenberg Infra is actief bezig met het milieu. Bij investeringen in materieel en wagenpark is het verminderen van brandstofverbruik en het verlagen van de uitstoot CO2 een voorname factor. Vanaf 2015 zijn wij gecertificeerd volgens de CO2-prestatieladder.

Bedrijfsprocessen
De kwaliteit en bedrijfsprocessen worden geborgd door ons kwaliteitssysteem welke gecertificeerd is volgens ISO 9001 (kwaliteitsmanagement conform Nen-normen) en VCA** (veiligheidschecklist aannemers). Aanvullend zijn wij gecertificeerd voor de uitvoering van bodemsaneringen volgens BRL SKIB 7000.

Samenwerkingsverbanden
Schadenberg Infra is aangesloten bij Bouwend Nederland en is deelnemer in het Nederlandse Inkoopcombinatie Wegenbouw (NICW).

Erkend leerbedrijf
In samenwerking met Fundeon, SPG Noord-Holland en SOMA Bedrijfsopleidingen leiden onze leermeesters de volgende generatie inframedewerkers op.

Lid Bnl NiCW            Fundeon            SPG          SOMA