Waterrijk wonen Schuitvaerder te Onderdijk

Complete infrastructuur van de nieuwe woonwijk.

Opdrachtgever: Delphia Vastgoed
Locatie: Dirk Bijvoetweg te Onderdijk
Looptijd: 2010 tot heden

In Onderdijk zijn wij bezig met de ontwikkeling van een woonwijk langs de Dirk Bijvoetweg. Fase 1 is reeds aangelegd en de laatste huizen worden hier nu gebouwd. Schadenberg heeft bij dit project de opdrachtgever terzijde gestaan, door reeds in de ontwerpfase mee te denken over de technische invulling van het plan. Denk hierbij aan de materialisatie en gebruikskenmerken van de toe te passen materialen. Ook capaciteits- en zettingberekeningen zijn hiervoor uitgevoerd.

Om in deze zettingsgevoelige omgeving een nieuwe woonwijk aan te leggen, zal eerst een voorbelasting aangebracht moeten worden. Hiermee worden de zettingen van de ondergrond versneld, zodat in de eindsituatie deze voor minder problemen kunnen zorgen. Deze voorbelasting heeft Schadenberg uitgevoerd middels verticale drainage. Hierbij krijgt spanningswater de kans weg te stromen, zodat de zettingen snellen zullen plaatsvinden.

Tijdens de zettingsperiode is de verkeersbrug naar het plan door ons aangelegd. In de loop van het project zijn veel verschillende disciplines aan de orde gekomen. Zo is een vrijvervalriool en een pompgemaal aangelegd, zijn beschoeiingen geplaatst, (bouw)wegen aangelegd, openbare verlichting geplaatst, groenvoorzieningen aangelegd en ga zo maar door.

Binnenkort zal gestart worden met de 2e fase van dit project en zullen we de voorbelasting weer gaan aanbrengen.