Aankleding waterberging Drachterveld te Oosterblokker

Realiseren waterberging met markant uitkijkpunt, diverse bruggen en recreatiezone.

Opdrachtgever: HHNK
Locatie: Oosterblokker
Looptijd: 2012-2013

Om ook in de toekomst droge voeten te garanderen, legt het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier op diverse plaatsen waterbergingen aan om bij hevige regenval het water te kunnen bergen. Een aantal van deze waterbergingen hebben wij inmiddels aangelegd, zoals recentelijk aan de Blokdijk in Wijdenes en aan de Burgemeester J. Zijpweg in Venhuizen.

De waterberging van het Drachterveld is daarnaast ook ingericht met wandelpaden, onderhoudspaden en bruggen. Maar het meest in het oog springend is wel het “Landmark”. Deze bult in het landschap bestaat uit de vrijgekomen grond en klei uit de waterberging. De vormgeving is zeer complex en daarom hebben wij gebruik gemaakt van onze kranen met 3D-kraanbesturing en GPS. Hierbij wordt het digitale ontwerp ingelezen in de kraan en kan de machinist op zijn monitor exact zien welke contouren hij moet graven. Het resultaat is een snaarstrak dijklichaam met diverse rondingen.

Om de landerijen bereikbaar te houden voor maaiwerkzaamheden en voetgangers zijn paden aangelegd met verkeersbruggen en voetgangersbruggen. Ook dit hebben wij in eigen beheer uitgevoerd.