Quiriën Kleton volgt de opleiding tot Middenkader Functionaris Infra. De afgelopen periode heeft hij een aantal maanden stage gelopen bij Schadenberg Infra. Enthousiast vertelt Quiriën hoe hij zijn stageperiode heeft ervaren:

‘De eerste dag dat ik bij Schadenberg aankwam, kreeg ik een rondleiding met uitleg. Mij werd ook gevraagd wat ik wilde doen. Ik zei: van alles wat. Dat is zeker gelukt! Ik ben een paar keer met de uitvoerder mee naar buiten geweest, maar ik heb ook dingen gedaan voor het bedrijfsbureau. Ook heb ik een paar weken buiten meegelopen als grondwerker. Ik heb verschillende taken verricht. Binnen het bedrijfsbureau waren dat bijvoorbeeld het inmeten van een straat en het helpen bij het maken van een kostenraming. Buiten heb ik veel moeten spitten en steken, maar ik heb ook veel kabels en buizen moeten opzoeken. Ik heb zeer genoten tijdens mijn stageperiode! Ik heb veel geleerd van vakkundige collega’s. Ik kreeg genoeg tijd om mijn schoolopdrachten te maken. Als ik vragen had, dan mocht ik die gerust stellen en kreeg ik een antwoord dat mij verder hielp.’

Wij bedanken Quiriën voor zijn inzet en enthousiasme en wensen hem veel succes met zijn verdere opleiding!

Op de foto van links naar rechts: Dick van Excel, Quiriën Kleton en Janne van Excel junior.