Puur Slim

Drechterland, oktober 2015
Partners slaan handen ineen om energiebesparing in bestaande bouw te realiseren.

De gemeenten Drechterland, Stede Broec en Enkhuizen willen het duurzaamheidsbewustzijn van haar inwoners naar een hoger niveau tillen en concrete stappen zetten op gebied van energiebesparing in de bestaande bouw. Daarvoor zijn al een aantal maatregelen genomen. Zo is er een coördinator Duurzaamheid aangesteld en zijn de gemeenten aangesloten bij het Duurzaam Bouwloket (DBL) waar huiseigenaren informatie en advies kunnen krijgen over energiebesparende maatregelen.

Stichting Puur Slim West-Friesland

Om nog meer te kunnen bereiken, is er samenwerking gezocht met Bouwend Nederland en Uneto VNI (ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel). Deze samenwerking heeft geleid tot de oprichting van de Stichting Puur Slim West-Friesland.
De vijf deelnemers aan de stichting zijn:

  • Toekomstgroep en Schadenberg namens Bouwend Nederland (bouwbranche)
  • Santstra namens Uneto VNI (installatiebranche)
  • Rabobank
  • Woningbouwvereniging Woonschakel.

Pilotproject

Hoofddoel van het pilotproject is dat 75 huiseigenaren minimaal twee of meer energiebesparende maatregelen aan hun woning (laten) uitvoeren. Daarvoor worden circa 1500 gelijksoortige jaren 60-80 woningen (500 per gemeente) geselecteerd. De geselecteerde huiseigenaren worden intensief betrokken bij het realiseren van een energie neutrale modelwoning en het samenstellen van de diverse maatregelenpakketten.

De ervaringen uit het project worden geëvalueerd en beschreven zodat andere gemeenten, bouwers/ installateurs en woningcorporaties er ook mee aan de slag kunnen.

Puur Slim, contract tekenen

 

v.l.n.r. Janne van Excel (Bouwend Nederland), Karin Kuin (Rabobank), Jan Piet Konijn (Bouwend Nederland) Jeroen Sanstra (Uneto-VNI), Co Vlaar (De Woonschakel)

Bron website gemeente Drechterland