Onderhoud

Elektrotechniek - BRL-6000 gecertificeerd - Schadenberg Installatietechniek

Preventief, periodiek en functioneel onderhoud

Bij Schadenberg Installatietechniek beschikken we over een 24/7 serviceorganisatie voor calamiteiten. Onze onderhoudswerkzaamheden worden gecoördineerd vanuit een aparte afdeling, onder leiding van onze servicemanager. Vanaf deze afdeling bieden wij technische ondersteuning en investeren we in de kennisontwikkeling van onze technici. Onze vakmensen voeren service- en onderhoudswerkzaamheden uit aan installaties op het gebied van verwarmingsinstallaties, watertechniek, elektrotechniek, meet- en regeltechniek, luchtbehandeling, koeltechniek en witlof hydrocultuurinstallaties.

Preventieve controle, inspectie en onderhoud

Het regelmatig uitvoeren van preventieve controles, inspecties en onderhoud zorgt ervoor dat uw installaties in optimale conditie blijven. In Nederland schrijft de Arbowet voor dat gebouwinstallaties op regelmatige basis geïnspecteerd moeten worden. Deze inspecties omvatten niet alleen de naleving van verschillende normen voor koel- en elektrotechniek, maar ook de beoordeling of de installaties voldoen aan de vastgestelde normen. De NEN-EN 50110-1 en NEN 3140 normen worden specifiek genoemd in de Arbowet als richtlijnen om te voldoen aan deze wetgeving.

De voordelen van service en onderhoud door Schadenberg Installatietechniek op een rij:

  • Onderhoud, PED keuring en inspecties van alle installaties;
  • Serviceorganisatie die 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar is bij calamiteiten;
  • Specialist op het gebied van luchtbehandeling, koeltechniek, elektrotechniek, meet- en regeltechniek, verwarmingsinstallaties, watertechniek en witlofinstallaties.

Zorgplicht op grond van de Arbowet

De Arbeidsinspectie hanteert verschillende normen wanneer die tijdens inspecties installaties in gebouwen controleert. Als bij een ongeval wordt vastgesteld dat normen niet correct of onvoldoende zijn nageleefd, kan de werkgever in een zwakke positie belanden bij het aantonen dat die op grond van de Arbowet aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Om dit te voorkomen, kunnen Schadenberg Installatietechniek en Elektrakeur deze inspecties voor u uitvoeren.

Elektrotechniek - Schadenberg Installatietechniek

Gecertificeerd partner

Bij Schadenberg Installatietechniek voldoen we als installateur van technische installaties aan de hoogste normen en certificeringen. We beschikken over alle vereiste certificaten om onze technieken uit te voeren en zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Koude- en Luchtbehandeling (NVKL) en Techniek Nederland. Deze certificeringen waarborgen een solide bedrijfsvoering, nu en in de toekomst.

Service en onderhoud aan uw installaties laten uitvoeren?

Onze gekwalificeerde vakmensen voeren onderhouds- en serviceactiviteiten uit aan installaties op diverse gebieden, zoals elektrische installaties, meet- en regeltechniek, luchtbehandeling, koeltechniek, verwarming, watertechniek en witlofinstallaties. Wij bespreken graag de mogelijkheden voor uw bedrijf!