Onderhoud

Onderhoud verrichten we zowel reactief (directe reparatie) als preventief (planmatig onderhoud). Heeft u een calamiteit, een schade waardoor bijvoorbeeld lekkage of een onveilige situatie is ontstaan, dan zijn wij 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Renovatie, reparatie en onderhoud
Daken staan continu bloot aan natuurkrachten. Regen, wind, hagel, zon en vorst zijn weersinvloeden die het uiterste van uw daken vergen. Daarnaast heeft een dak ook te lijden van mensen die er verkeerd gebruik van maken, van losgewaaide takken of andere zaken die het dak kunnen beschadigen, zoals grassen en ontkiemende zaden. Door regelmatig en professioneel onderhoud uit te laten voeren houdt u het dak in goede staat. Zo kunt u als vastgoedbezitter of gebouwenbeheerder serieuze problemen en hoge reparatiekosten voorkomen en de functionaliteit waarborgen.

Inspectie en onderhoudsplanning
Schadenberg Dakwerken kan een deskundige inspectie voor uitvoeren. U krijgt dan een overzichtelijk inspectierapport, waarin u precies kunt zien welke punten op welke termijn aandacht verdienen. Soms is direct ingrijpen noodzakelijk, andere zaken kunnen zonder problemen nog enkele jaren wachten. Aan deze meerjarenplanning voor het onderhoud van uw dakbedekking koppelen we ook een indicatieve kostenraming. Zo bent u volledig op de hoogte van wat u kunt verwachten. Door tijdig maatregelen te treffen voorkomt u eventuele problemen en hoge reparatiekosten.