Kwaliteit

Het dakvlak wordt al meer ingericht als gebruiksdak. Denk hierbij aan terrassen, groendaken, parkeerdaken of plaatsing van zonnecollectoren. Hierbij mag de primaire functie van het dak niet uit het oog worden verloren. Een dak moet boven alles waterdicht zijn en veilig voor haar gebruikers. Al deze aspecten vereisen een nauwkeurige afstemming met de opdrachtgevers, een zorgvuldige werkvoorbereiding en een gedegen uitvoering. Schadenberg Dakwerken heeft hiervoor de kennis in huis en biedt u een unieke garantie.  

Klanttevredenheid
Geef uw mening als opdrachtgever over de samenwerking en het eindresultaat van projecten van Schadenberg Dakwerken door het invullen van het klanttevredenheidsonderzoek.

Duurzaamheid
Vindt u het ook lastig om een duidelijk beeld te vormen van wat nu écht duurzaam is?

Dat er iets moet gebeuren, om de planeet voor de volgende generaties leefbaar te houden, is voor ons geen onderwerp van discussie. Ook wij hebben de verantwoordelijkheid om het ecosysteem draaiende te houden en zijn daarom participant van Trees for All geworden. Een unieke eigenschap  binnen de dakenbranche. Samen met de opdrachtgever planten wij bij iedere opdracht verschillende bomen, om de klimaatverandering en ontbossing tegen te gaan*.

In het kader van duurzaamheid voeren wij ook actief beleid om de CO2-uitstoot te verlagen. Dit doen we door onder andere energiezuinig materieel en voertuigen met hybride aandrijving te gebruiken. Daarnaast zoeken we naar oplossingen voor recycling en hergebruik van afvalstoffen en restmaterialen. Zo wordt oude dakbedekking ingezameld en kunnen deze dienen als grondstof voor nieuwe dakbedekkingen en granulaat voor toepassing in wegfunderingen. Dit wordt uitgevoerd onder de vlag van Roof2Roof.

Bedrijfsprocessen
De kwaliteit en bedrijfsprocessen worden geborgd door ons kwaliteitssysteem welke gecertificeerd is volgens ISO 9001 (kwaliteitsmanagement conform Nen-normen) en VCA** (veiligheidschecklist aannemers). Aanvullend zijn wij gecertificeerd voor de uitvoering van gesloten dakbedekkingssystemen volgens BRL 4702 en worden onze projecten regelmatig bezocht en getoetst door onafhankelijke kwaliteitsinspecteurs. Tenslotte zijn wij erkend verwerker van Derbigum, dé kwaliteitsrol onder de dakbedekkingen.

Samenwerkingsverbanden
Schadenberg Dakwerken is onderdeel van Dakbehoud Nederland, een landelijk samenwerkingsverband voor services en onderhoud van daken. Ook onderdeel van de Nederlandse Dakdekkers Associatie (NDA), een landelijk samenwerkingsverband dat innoveert en adviseert zodat u als opdrachtgever optimaal profiteert van onze gezamenlijke expertise.

Erkend leerbedrijf
In samenwerking met Fundeon en Tectum leiden onze leermeesters de volgende generatie dakdekkers op.

 

Dakbehoud            logo NDA            Logo Dakmerk      Tectum_logo       Fundeon

*De hoeveelheid bomen hangt af van projectomvang