Over dakbehoud

Schadenberg Dakwerken is participant van de grootste professionele organisatie voor het planmatig onderhoud en beheer van platte daken, genaamd; Dakbehoud Nederland

Middels Dakbehoud Nederland voeren wij onderhoud aan dakbedekking, valbeveiliging en vegetatie uit voor vastgoedbeheerders, onderwijsinstellingen, Vereniging van Eigenaren (VvE’s) en woningcorporaties.

Na afloop van elke onderhoudsronde ontvangt u een rapportage waarin de conditie van uw daken in kaart zijn gebracht. Hierin wordt duidelijk wat u op zowel op korte- als lange termijn kunt verwachten met betrekking tot het dakonderhoud, vegetatieonderhoud of de installatie en onderhoud van valbeveiliging. Een dergelijke inspectie kan dienen als het startpunt voor het opstellen van een meerjarig onderhoudsplan (MJOP) of meerjarig onderhoudsbegroting (MJOB) van uw dak(en).

Naast het inzichtelijk maken van de dakcondities bieden wij tevens een 24-uurs calamiteiten dienst. Mocht er omverhoopt een daklekkage ontstaan door bijvoorbeeld stormschade of hevige regenval, dan kunt u eenvoudig gebruik maken van Dakbehoud Nederland, als landelijk opererende organisatie. Zowel in het weekend als tijdens de feestdagen staat onze storingsdienst paraat voor het verhelpen van calamiteiten (daklekkages).

 

Welke werkzaamheden voert Dakbehoud Nederland uit?

 

Onderhoud en inspectie

 • Conditiecheck en herstel na achterstallig onderhoud (nulmeting)
 • Inspectie en onderhoud dakveiligheid
 • Inspectie en onderhoud bitumen dakbedekking
 • Inspectie en onderhoud EPDM dakbedekking
 • Inspectie en onderhoud PVC dakbedekking
 • Inspectie en onderhoud vegetatiedak(en)
 • Reiniging van zonnepanelen
 • Opname voor dakrenovatie
 • Opname voor aanbrengen dakveiligheidsvoorzieningen
 • De conditiemetingen vinden plaats op basis van de NEN-2767 regelgeving.

Dakbeheer & dakmanagement

 • Nulmeting(en)
 • RI&E (risico inventarisatie en evaluatie van m.b.t. de daken en valbeveiligingssystemen)
 • Meerjarig onderhoudsplan (MJOP) van de daken en/of valveiligheid en vegetatie
 • Windbelastingsberekening van daken
 • Jaarplanning op basis van Resultaat Gericht Samenwerken (RGS)
 • Prestatiegericht onderhoudscontract

  Opties onderhoudscontracten
 • Onderhoudscontract dakbedekking (EPDM, bitumen, PVC)
 • Onderhoudscontract valbeveiliging en dakveiligheid
 • Onderhoudscontract vegetatiedak(en)
 • Onderhoudscontract zonnepanelen
 • Onderhoudscontract Parkeerdaken

  Calamiteitendienst
 • 24-uurs calamiteiten dienst (ook in weekenden, met feestdagen en vakantieperiode)
 • Snelle inventarisatie van gebreken en vrijblijvend advies voor verdere vervolgstappen

Benieuwd naar de mogelijkheden voor u? Neem gerust contact op met één van onze medewerkers.