Onderhoud dakbedekking

Een onderhoudsronde bij Dakbehoud Nederland bestaat naast de inspectie en reiniging van de daken ook uit het direct vakkundig herstellen van kleine gebreken. Uiteindelijk ontvangt u van elke onderhoudsronde een overzichtelijke, uitgebreide en deskundige rapportage.

Onze vakmensen zijn opgeleid om resultaatgericht onderhoud uit te voeren waarin het
(preventief) voorkomen van calamiteiten centraal staan.
Hierbij kunt u denken aan het ontstoppen van hemelwaterafvoeren,
het repareren van beschadigingen en het verwijderen van bladeren en andere vervuiling.

Welke werkzaamheden behoren tot het dakonderhoud?
Onze vakmensen voeren de volgende werkzaamheden uit tijdens dakonderhoud:

  • Reiniging van het totale dakoppervlak, hemelwaterafvoeren (hwa’s) en dakgoten.
  • Reinigen van de ballastlaag van ongewenste mos- en plantengroei.
  • Inspectie op waterdichtheid van de dakbedekking, naadverbindingen van de dakbanen en de randaansluiting van de dakbedekking. Daarnaast controleren wij de afsluitprofielen, de aansluitingen van afvoeren, de aansluitingen van (voet)lood, de aansluitingen op lichtkoepels en de aansluitingen van overige doorvoeren.
  • (Preventief) herstellen van gebreken aan de hand van de inspectie. Indien nodig, van de kritieke punten zoals doorvoeren, ontluchtingen en hemelwater afvoeren. (de kosten hiervan zijn in het onderhoudscontract meegenomen en worden dus niet doorbelast)
  • Inspectie van het gehele dakoppervlak op mechanische beschadigingen, chemische- en organische vervuiling en andere bijzondere veranderingen.
  • Herstellen van kleine gebreken welke tijdens de inspectie naar voren komen. Kleine gebreken, zijn die gebreken, welke door de onderhoudsinspecteurs op de dag, dat de controle plaatsvindt, met het voorhanden zijnde materiaal en gereedschap kunnen worden hersteld (de kosten hiervan zijn in het onderhoudscontract meegenomen en worden dus niet doorbelast).
  • Na afloop van iedere onderhoudsronde ontvangt u en een specifiek inspectierapport per dakvlak. In het rapport wordt o.a. de conditie van de dakbedekking, randwerk, opstanden, doorvoeren, lood en lichtkoepels vermeld. Dit alles conform de conditiemetingen uit de NEN2767 richtlijn. De inspectierapporten bevatten uiteindelijke dus informatie over de geconstateerde punten en eventuele reparaties.

Mochten er grootschalige veranderingen nodig blijken dan informeren wij u naast de inspectierapporten ook per e-mail of telefoon, zodat u direct op de hoogte bent.

Voorafgaand aan de werkzaamheden bekijken wij in samenspraak met u welke datum en tijdstip de voorkeur hebben. In het geval van bijvoorbeeld onderwijsinstellingen kan de uitvoering plaatsvinden in de vakantieperiode of voor de lesaanvang. Doordat onze vakmensen direct klein herstel uitvoeren worden de bezoekmomenten beperkt en ondervindt u geen overlast van het betreffende onderhoud.

De inspecties worden uitgevoerd conform de NEN-2767 richtlijnen en de resultaten hiervan worden verwerkt in een overzichtelijke rapportage. Hierdoor ontvangt u een overzicht van de condities van de daken die onder meer gebruikt kunnen worden bij het opstellen van de MJOP voor het betreffende complex.

Wilt u contact met ons opnemen, klik hier