Op de plek van het voormalige EKP terrein in Haarlem verrijst de komende jaren een nieuwe woonwijk: Plaza West. Het terrein kent een rijke geschiedenis en heeft in het verleden onder andere dienst gedaan als: Kolenhaven, rangeerterrein en ExpeditieKnoopPunt van PTT Post.

Na al deze bedrijvigheid is er ruimte voor een nieuw plan. Plaza West wordt een modern gebied met nieuwe winkels en woningen. In totaal worden er zo’n 600 huurwoningen gebouwd, verspreid over meerdere gebouwen.

De afbouw van de woningen is in volle gang. In opdracht van Bouwbedrijf De Nijs mag Schadenberg Infratechniek het terrein woonrijp maken. Onze divisie Stedegroen is druk bezig met het aanleggen van de binnentuinen.

Op de vaccinatielocatie op bedrijventerrein Agriport Park in Middenmeer wordt inmiddels volop geprikt. We hopen dat dit een bijdrage mag leveren aan het snel overwinnen van het coronavirus.

Onlangs mochten de vakmensen van Schadenberg Infratechniek in opdracht van GGD Hollands Noorden extra parkeerplaatsen op het terrein aanbrengen, met een oppervlakte van in totaal 1.460 m². Deze werkzaamheden hebben we uitgevoerd in samenwerking met loon-aannemingsbedrijf Bork.

Bekijk hier meer projecten van Schadenberg Infratechniek.

Schadenberg Infratechniek - Parkeerplaats Vaccinatielocatie Schadenberg Infratechniek - Parkeerplaats Vaccinatielocatie Schadenberg Infratechniek - Parkeerplaats Vaccinatielocatie

Onlangs vond de officiële overdracht van onze nieuwe mobiele kraan plaats. Uit handen van leverancier SMT kreeg onze kraanmachinist Rob van Engen de sleutels uitgereikt.

De eerste klus die hij met deze state-of-the-art mobiele kraan heeft uitgevoerd, is het grondwerk op het project Plan Meer! in Wijdenes. Daarna wordt hij ingezet op project Plaza West in Haarlem.

Nieuwe Mobiele kraan Infratechniek Nieuwe Mobiele kraan Infratechniek Nieuwe Mobiele kraan Infratechniek

De divisie Infratechniek van Schadenberg Groep gaat geen enkele uitdaging uit de weg. In opdracht van GGD Hollands Noorden hebben de vakmensen binnen twee weken een vaccinatielocatie op bedrijventerrein Agriport Park in Middenmeer gerealiseerd. Hier wordt een tentencomplex gebouwd met twaalf vaccinatielijnen, die vanaf 20 februari operationeel zijn. Dagelijks kunnen hier 2.000 prikken worden gezet. De afgelopen weken heeft het team van Schadenberg Infratechniek in samenwerking met de andere betrokken partijen razendsnel geschakeld.

Onder leiding van hoofduitvoerder Niels Wijnker en uitvoerder Jaap Wagenaar, hebben de vakmannen het bestaande terrein uitgevlakt. Tijdens het uitvlakken zijn alle benodigde water-, stroom- en rioolvoorzieningen getroffen. Vervolgens is het terrein op hoogte geprofileerd om het gereed te maken voor het asfalteren. ‘Er is met man en macht gewerkt om de locatie op korte termijn klaar te maken. Onze mensen hebben doorgewerkt tot vrijdagavond 21.00 uur, zodat Strukton Civiel op zaterdag aan de slag kon met het asfalteren. Losberger De Boer levert de tijdelijke, gebruiksklare accommodatie die door Stammis Horeca Verhuur wordt ingericht. Om het terrein een goede inrichting te geven, zullen we na het plaatsen van de tenten wegmarkeringen toepassen’, vertelt hoofduitvoerder Niels Wijnker.

Maatschappelijk betrokken
Het terrein waar de GGD vaccinatielocatie voor negen maanden is gesitueerd, is beschikbaar gesteld door Schadenberg Vastgoed. ‘Op de greenport Agriport A7 ontwikkelen wij met deze divisie bedrijventerrein Agriport Park. Het braakliggende terrein met een oppervlakte van in totaal 40.000 m² is bestemd voor de verkoop. De priklocatie neemt tot het einde van het jaar zo’n 10.000 m² in gebruik.’ De divisies van Schadenberg Groep leveren hun bijdrage aan het realiseren van de priklocatie onder het motto: de toekomst zonder corona bouwen we samen. Dit stuk ondernemerschap sluit naadloos aan op het maatschappelijk betrokken gedachtegoed van de organisatie. Janne van Excel junior, bedrijfsleider van Schadenberg Infratechniek: ‘Als familiebedrijf staat de gezondheid van mensen hoog bij ons in het vaandel. Met het uitvoeren van deze mooie opdracht, kunnen wij een bijdrage leveren aan het onder controle krijgen van het coronavirus.’

 

Op de plek van het voormalig Philipsterrein, ontstaat een bijzonder stukje Hoorn. Met respect voor het industriële verleden en met behoud van de kenmerkende fabriekshallen, wordt Holenkwartier een vernieuwende stadswijk met een mix aan wonen, werken, cultuur en ontspannen.

In opdracht van projectontwikkelaar Terra Marique mag Schadenberg Infratechniek de voorbelasting verwijderen en de nieuwe voorbelasting voor de volgende fase aanleggen. Momenteel zijn de vakmannen volop bezig met het hoofdriool, zoals te zien is op de foto’s. Daarna zullen zij de bouwwegen aanbrengen zodat het terrein bouwrijp is voor de start van de bouw. Een prachtig project!

Lees meer over de nieuwe wijk Holenkwartier: holenkwartier.nl

 

Schadenberg Infratechniek Holenkwartier Hoorn Schadenberg Infratechniek Holenkwartier Hoorn

 

In Nederland is hergebruik van ruimte en grond een essentieel onderdeel in alle plannen voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Slopen van bestaande gebouwen, gaat vaak gepaard met bodemverontreiniging en het vrijkomen van ondeugdelijke materialen.

Het verwijderen en afvoeren van stoffen die een gevaar vormen voor de volksgezondheid, dient op bekwame wijze te gebeuren. Schadenberg Infratechniek is gecertificeerd voor het uitvoeren van saneringen conform de BRL 7000.

Bekijk de grote en kleinere projecten waar wij hebben gesaneerd:

schadenberg-infratechniek-saneringen

In juli 2019 ondertekende burgemeester Nieuwenburg van gemeente Hoorn samen met diverse regionale MKB-bedrijven, een overeenkomst voor het voorbereiden en uitvoeren van projecten in de grond-, weg- en waterbouw. Schadenberg Infratechniek is één van de trotse convenantpartners voor civiele projecten. Hiermee wordt ingezet op kennisdeling, ontwikkeling en behoud van kennis tussen de partijen. Daarnaast wordt de regionale werkgelegenheid gestimuleerd.

‘Wij zijn hier erg blij mee’, vertelt directeur Herald Nauta. ‘Voor Schadenberg Groep is dit namelijk een prachtige kans om ons tot ontzorgende ketenpartner te ontwikkelen. Als convenantpartner kunnen wij namelijk ervaring opdoen met het coördineren van complexe projecten, praktijkgerichte oplossingen inbrengen tijdens de ontwerpfase en innovatieve aanlegmethoden testen.’ Op dit moment is Schadenberg Infratechniek betrokken bij vier projecten.

Nieuwe manier van samenwerken
‘Met de nieuwe manier van samenwerken, zien wij zichtbare resultaten voor alle aangesloten partijen. Door de integrale aanpak worden werkzaamheden van verschillende opdrachtgevers gecombineerd. Daarnaast komen we sneller tot uitvoering door kennisbundeling tijdens de ontwerpfase. Met een voorspelbare uitvoering kunnen wij efficiënter werken en creëren we zo weinig mogelijk hinder voor de omgeving’, licht Nauta toe. Als gevolg van de klimaat- en energietransitie is de investeringsopgave groot. ‘Met de ontwikkelstappen die wij het afgelopen jaar hebben gemaakt, zien wij de toekomst echter met vertrouwen tegemoet. Wij bedanken gemeente Hoorn en onze collega-aannemers voor de prettige samenwerking!’

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Herald Nauta
Telefoon: 0228 – 541225
E-mail: herald.nauta@schadenberg.nl

Beleef het bouwrijp maken van Zevenhuis in vogelvlucht

Zevenhuis is het nieuwe bedrijventerrein in Zwaag, nabij Hoorn. Bedrijven die geloven in co-creatie, ketenwerking en kracht door verbindingen aan te gaan, vinden hier hun thuishaven. Schadenberg Infratechniek bouwt als trotse partner mee aan deze ondernemersgemeenschap.

Momenteel zijn we volop bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor het asfalt, om Zevenhuis fase 1a definitief bouwrijp te maken. Een omwonende heeft dit met een drone prachtig in beeld gebracht. Kijk je ook mee?

 

Onlangs zijn de vakmannen van Schadenberg Infratechniek begonnen met de civiele werkzaamheden van plan MEER! Wij mogen het plan voorzien van ondergrondse infravoorzieningen en dragen bij aan de terreininrichting. De werkzaamheden voor de aanleg van het grote parkeerterrein zijn al volop in gang.

Wij zijn enorm trots om bij te dragen aan dit prachtige project met 72 ecolodges!

Schadenberg Infratechniek Civiele Werkzaamheden Plan MEER Roompot Projects

Voor Gemeente Hoorn hebben wij afgelopen week een oude trap gesloopt. De werkzaamheden verliepen zo goed dat het sneller klaar was dan verwacht.

 

 

Een nieuwe trots voor ons collega Chiel Snel! Zo kan hij weer veel collega’s blij maken met ondersteunende werkzaamheden!

 

 

Trotse Peter Wester heeft zijn nieuwe vrachtwagen gekregen met de herkenbare uiting van Schadenberg. Veel veilige kilometers gewenst Peter!!